Type Here to Get Search Results !

Pv

Banners

Everything on JUMIA

katapatan mo o diyos Lyrics

 


Katapatan Mo o Diyos tunay at Dakila


Ang pag-ibig Mo’y wagas

at walang kapantay

Sa aming puso, sa aming buhay

Papuri’t pagsamba’y iaalay

Bukas, noon, ngayon, magpakailanman

Luwalhatiin ka


Katapatan Mo o Diyos tunay at Dakila

Ang pag-ibig Mo’y wagas

at walang kapantay

Sa aming puso, sa aming buhay

Papuri’t pagsamba’y iaalay

Bukas, noon, ngayon, magpakailanman

Luwalhatiin ka


Panginoon, kaybuti Mo sa akin


Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin

Aawitan kita at pupurihin

Panginoon, kaybuti Mo sa akin



Panginoon, kaybuti Mo sa akin


Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin

Aawitan kita at pupurihin

Panginoon, kaybuti Mo sa akin



Aawitan Kita at pupurihin

Panginoon kay buti Mo sa akin

Panginoon kay buti Mo sa akin

Panginoon kay buti Mo sa akin

Tags

Top Post Ad

Mobile Category

Below Post Ad

Mobile Category

Banners

Sport & Fitness Category